Cổng thông tin việc làm Thợ Thi Công | Thothicong.net

Tìm kiếm nâng cao

Điều khoản sử dụng

A. Thỏa thuận sử dụng chung

Bạn vui lòng đọc kỹ các Điều khoản & Điều kiện này trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên website đăng tin tuyển dụng Thothicong.net (gọi là “ Webiste Cổng thông tin việc làm Thợ Thi Công ”) của Công ty Cổ phần Nguồn Nhân Lực Siêu Việt. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi có nghĩa là bạn chấp thuận Điều Khoản & Điều Kiện này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ trên Website Thothicong.net. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email info@thothicong.net.

Trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều Khoản này và hợp đồng của bạn với Cổng thông tin việc làm Thợ Thi Công, Điều Khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng. Chúng tôi có thể cập nhật điều khoản này theo thời gian mà không cần báo trước vì các lý do pháp lý hoặc theo quy định hoặc để cho phù hợp với hoạt động của website Chọn việc. Mọi thay đổi sẽ được thông báo cho bạn thông qua địa chỉ e-mail mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc thông qua một thông báo phù hợp trên trang website Thothicong.net.

I. Quyền và trách nhiệm của Người sử dụng

Người sử dụng có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập Website Thothicong.net, đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập Website Thothicong.net. Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Người sử dụng đều đồng ý không dùng trang web vì bất kỳ những điều dưới đây:

Đăng tài liệu vi phạm bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào ?

Đăng tài liệu theo cách thức có thể xâm phạm đến bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác hay xâm phạm đến sự bảo mật, danh tiếng, hoặc quyền cá nhân của người khác.

Đăng bất cứ thông tin tiểu sử hoặc thông tin nào không đầy đủ, giả mạo hoặc không chính xác, không phải là hồ sơ chính xác .

Chia sẻ với bên thứ ba bất kỳ thông tin truy cập hay nội dung, dữ liệu giới hạn quyền sử dụng tại trang web Thothicong.net.

Tập hợp, sao chép hoặc nhân bản bằng bất kỳ cách nào nội dung trên website Thothicong.net hoặc thông tin sẵn có từ trang web Thothicong.net mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Chọn việc. Không được phép sử dụng bất kỳ nội dung nào của Cổng thông tin việc làm Thợ Thi Công cho mục đích thương mại mà không được sự cho phép của chúng tôi.

Cố tình gây trở ngại với dịch vụ đối với bất kỳ Người dùng, máy chủ hoặc mạng lưới, bao gồm, không giới hạn, việc thông qua các phương thức chèn virus đến bất kỳ trang website Thothicong.net, nạp chồng, “làm ngập”, “gửi thư rác”, “tạo bom mail”, hoặc “tạo sự cố”.

Sử dụng dịch vụ Thothicong.net cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc hoạt động bất hợp pháp nào hoặc có thể tạo ra sự sách nhiễu cho bất kỳ người nào hoặc bao gồm bất kỳ đường dẫn nào đến tài liệu có nội dung xấu theo nhận định của Thothicong.net.

Gửi thư, email, thực hiện các cuộc gọi, hoặc gửi các bản fax không cần thiết nhằm khuyến khích và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ tới bất kỳ người dùng nào đang sử dụng trang Thothicong.net.

II. Quyền và trách nhiệm của Cổng thông tin việc làm Thợ Thi Công

1. Trang web Thothicong.net do Công ty Cổ Phần Công Nghệ Vidoco sở hữu và điều hành trang Cổng thông tin việc làm Thợ Thi Công và các Dịch vụ Cung cấp thợ lành nghề đóng vai trò là địa chỉ cho các nhà tuyển dụng đăng tuyển dụng, tìm kiếm và đánh giá Người tìm việc;  Người tìm việc đăng Hồ sơ cá nhân, tìm kiếm việc làm, các đơn vị quảng cáo đăng tải quảng cáo.

2. Cổng thông tin việc làm Thợ Thi Công không tham gia vào các giao dịch thực tế giữa nhà tuyển dụng và các Người tìm việc. Do đó, Thothicong.net không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh giữa Nhà tuyển dụng và Người tìm việc.

3. Cổng thông tin việc làm Thợ Thi Công cố gắng đảm bảo các tài liệu đăng trên trang web Thothicong.net được chính xác, uy tín và chất lượng cao, chúng tôi không thực hiện bất kỳ bảo đảm, bảo lãnh nào liên quan đến nội dung đó.

4. Cổng thông tin việc làm Thợ Thi Công không chịu trách nhiệm trước những lỗi hoặc phát sinh hoặc bất cứ bất tiện nào gây ra cho người sử dụng bởi bên thứ 3 không trực thuộc công ty CP Nguồn nhân lực Siêu Việt (nhà cung cấp mạng cho người sử dụng, đường truyền, băng thông phía người sử dụng.v.v.).

5. Chúng tôi không thể bảo đảm trang web sẽ không có thiếu sót, không lỗi, hoặc máy chủ và trang web Thothicong.net không chứa virus hoặc các cơ chế nguy hại khác; việc truy cập của bạn vào trang web này để thỉnh thoảng có thể bị giới hạn cho việc sửa chữa, bảo trì hoặc giới thiệu nội dung, các tiện ích hoặc dịch vụ mới. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực phục hồi quyền truy cập và/hoặc dịch vụ hợp lý và sớm nhất có thể.

6. Vi phạm an ninh mạng có thể dẫn đến bị truy cứu trách nhiệm dân sự và/hoặc hình sự. Thothicong.net sẽ điều tra các sự cố có thể dính líu đến việc vi phạm và có thể tham gia, và hợp tác với, các cơ quan thi hành án trong việc truy tố Người dùng tham gia các vi phạm này.

7. Thothicong.net được quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần, cấu trúc hoặc chức năng, nội dung của trang web Thothicong.net, cũng như thay đổi quy định nhằm mục đích tối ưu và nâng cấp Website mà không cần báo trước.

8. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, trang web Thothicong.net bao gồm các đường dẫn đến các trang web khác hoặc các tài liệu ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Cổng thông tin việc làm Thợ Thi Công không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung hoặc trang web bên ngoài trang web Thothicong.net.


III. Bồi thường

Người sử dụng đồng ý trả tiền, bồi thường, và không gây hại cho Website Thothicong.net, cùng các bên liên quan Website Thothicong.net khỏi các trách nhiệm pháp lý, khi khiếu kiện và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm bản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc bạn sử dụng hay truy cập Website Thothicong.net hoặc website internet được kết nối đến hoặc từ Website Thothicong.net, hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên Cổng thông tin việc làm Thợ Thi Công. Với chi phí của chúng tôi và có báo trước cho Người sử dụng, Thothicong.net có toàn quyền đảm nhận việc biện hộ và kiểm soát bất cứ khiếu kiện hoặc tố tụng nào nếu xét thấy cần thiết. Tuy nhiên, quyền này của Thợ thi công sẽ không bị coi là nghĩa vụ.


IV. Quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác

1. Cổng thông tin việc làm Thợ Thi Công, nội dung trực thuộc web Thothicong.net tài sản độc quyền của Thothicong.net.

2. Bạn không được tái bản, sửa đổi, sao chép hoặc phân phối hoặc sử dụng thông tin, nội dung trực thuộc trang web Thothicong.net cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Thothicong.net. Mọi vi phạm trên đều được coi là bất hợp pháp. Chúng tôi có quyền khiếu nại và giải quyết căn cứ theo pháp luật hiện hành.

3. Chúng tôi có toàn quyền cấm, xóa tài khoản hoặc từ chối truy cập của bạn vào Chọn việc hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.


V. Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bảo đảm

Việc truy cập và sử dụng website Chọn việc do bạn hoàn toàn tự nguyện và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về các thông tin bạn cung cấp trên Thothicong.net.

Khi đăng tải các tài liệu, thông tin của bạn (thông tin, hồ sơ tìm việc, tin tuyển dụng,v.v.) trên Thothicong.net nhằm mục đích tuyển dụng hay tìm việc, mặc nhiên bạn đồng ý rằng các tài liệu, thông tin của bạn ở chế độ không bảo mật được hiển thị phổ biến để đáp mục đích tuyển dụng/tìm việc, có thể được bên thứ 3 sao chép mà chưa được sự đồng ý của Thothicong.net.

Chọn việc không chịu trách nhiệm trước hành vi sao chép, nhân bản, sử dụng các tài liệu, thông tin của bạn của bên thứ 3 dù chưa được sự cho phép của Cổng thông tin việc làm Thợ Thi Công. Bạn lưu ý rằng, chỉ mật khẩu tài khoản của bạn và những thông tin Thothicong.net ghi rõ là bảo mật mới được Thợ thi công bảo mật.

Chúng tôi không phải là một thành phần tham gia vào bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và một bên thứ ba.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Thothicong.net cũng không chịu trách nhiệm pháp lý về bạn hoặc bất kỳ người nào cho bất kỳ tổn thất nào, dù là trực tiếp, gián tiếp, bất ngờ, đặc biệt hoặc là hậu quả của sự kiện khác, kể cả thiệt hại trong kinh doanh hoặc lợi nhuận, phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin của Thothicong.net ngay cả khi Thothicong.net đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra các tổn thất đó.

VI. Thỏa thuận sử dụng bổ sung dành cho Nhà tuyển dụng

Cổng thông tin việc làm Thợ Thi Công sẽ cấp cho bạn quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền để truy cập và sử dụng trang web Thothicong.net vào công việc kinh doanh nội bộ. Điều này cho phép bạn xem và tải về một bản sao nội dung Thợ Thi công hoặc các tài liệu trên trang web Thothicong.net chỉ với mục đích sử dụng trực tiếp liên quan đến tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự.

1. Để đảm bảo quyền lợi cho Người tìm việc, Thothicong.net có quyền yêu cầu Nhà tuyển dụng xác thực một số thông tin.

2. Chúng tôi có quyền tạm khóa tài khoản trong trường hợp Nhà tuyển dụng không hợp tác xác thực thông tin theo yêu cầu hoặc bị nghi ngờ vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này để đảm bảo quyền lợi cho Người tìm việc và Thothicong.net

3. Chúng tôi từ chối cung cấp dịch vụ cho các Nhà tuyển dụng là đơn vị chủ quản hoặc có liên quan đến các website hoạt động trong cùng lĩnh vực với Chọn việc.

4. Để đảm bảo trải nghiệm an toàn và hiệu quả cho tất cả các khách hàng của chúng tôi, Thothicong.net có quyền giới hạn lưu lượng dữ liệu (bao gồm việc xem hồ sơ) mà có thể được truy cập bởi hoặc được cung cấp cho bạn trong bất kỳ khoảng thời gian nhất định. Các giới hạn này có thể được điều chỉnh tuỳ theo điều kiện của Thothicong.net theo thời gian.

5. Bạn bị nghiêm cấm sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hồ sơ Thothicong.net để bán hoặc quảng bá bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác, theo nhận định của Thothicong.net, là không phù hợp với điều khoản này, gây hiểu nhầm hoặc không đầy đủ, hoặc vi phạm quy định pháp luật.

6. Thothicong.net có thể chấm dứt, tạm dừng, cập nhật, thay đổi hoặc bổ sung, theo quyết định riêng của mình, tất cả hoặc một phần của cơ sở dữ liệu hồ sơ Cổng thông tin việc làm Thợ Thi Công vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.

7. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản Nhà tuyển dụng của bạn, Hồ sơ cá nhân và mật khẩu của bạn.

8. Bạn không được phép chia sẻ mật khẩu, thông tin đăng nhập tài khoản, chia sẻ quyền lợi Nhà tuyển dụng được xác thực mất phí (bao gồm việc lọc, xem hồ sơ và đăng tin tuyển dụng) với bất kỳ bên nào khác, cho dù là tạm thời hay lâu dài. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và/hoặc trách nhiệm cá nhân cho tất cả việc sử dụng các thông tin đăng ký, mật khẩu tại trang web Thothicong.net của bạn, bất kể việc sử dụng đó có được bạn cho phép hay không.

9. Thông tin Nhà tuyển dụng đăng trên Thothicong.net không được chứa đựng những nội dung:

i. Thông tin không xác thực, sai lệch, hoặc gây hiểu lầm.

ii. Đăng tải công việc không phù hợp với luật pháp hiện hành.

iii. Đăng tải những nội dung không liên quan đến việc tuyển dụng nhân sự, những công việc không có thật hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật.

iv. Yêu cầu người tìm việc phải trả tiền đặt cọc, phí đặt chỗ, phí xử lý thông tin hoặc bất kỳ khoản chi phí tương tự khác, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, và/hoặc yêu cầu người tìm việc mua hàng.

v. Thothicong.net không cho phép tuyển dụng nhiều hơn 1 vị trí công việc trong mỗi tin đăng tuyển.

vi. Thothicong.net có quyền loại bỏ bất cứ tài liệu nhà tuyển dụng hoặc nội dung từ bất kỳ trang web Thothicong.net mà không phù hợp với bản điều khoản này.

10. Nếu bất cứ lúc nào trong quá trình sử dụng Dịch vụ Thothicong.net, bạn trình bày sai sự thật hoặc sử dụng thông tin mạo danh để tuyển dụng trên Cổng thông tin việc làm Thợ Thi Công hoặc vi phạm các điều khoản này, Thothicong.net có quyền đơn phương chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ của bạn trên trang website Thothicong.net.

11. Bạn không được phép sử dụng cơ sở dữ liệu hồ sơ Thợ thi công trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mà theo sự đánh giá riêng của Cổng thông tin việc làm Thợ Thi Công, ảnh hưởng bất lợi đến việc kinh doanh, triển vọng kinh doanh, hoạt động của Thothicong.net, chức năng của trang web Thothicong.net, cơ sở dữ liệu hồ sơ Thothicong.net, gây trở ngại đến khả năng truy cập của các người dùng khác vào cơ sở dữ liệu hồ sơ.

12. Bất cứ trường hợp bạn vi phạm 1 trong các điều khoản tại bản điều khoản này, bạn sẽ không được hoàn trả lại khoản thanh toán đã thanh toán (nếu có).

  Lượt xem: 2.230

Việc làm lương cao

Tìm kiếm nâng cao

Việc làm tuyển gấp

Việc làm theo ngành nghề

Tính chất công việc

Nhà tuyển dụng hàng đầu