Cổng thông tin việc làm Thợ Thi Công | Thothicong.net

Tìm kiếm nâng cao

Công Ty TNHH Ura Decor

Công Ty TNHH Ura Decor

Công Ty TNHH Ura Decor

Công Ty TNHH Ura Decor
Công Ty TNHH Ura Decor
Người liên hệ: Ban tuyển dụng Ura Decor - Điện thoại liên lạc: 0977 86 86 85
26/27 Nguyen Minh Hoang Street, 12 Ward, Tan Binh District, HCM City
Email: urahome.decor@gmail.com - Website: www.uradecor.com
Sơ lược công ty

Ura Decor là một công ty chuyên về nội thất .......

Việc làm liên quan

Việc làm lương cao

Tìm kiếm nâng cao

Việc làm tuyển gấp

Việc làm theo ngành nghề

Tính chất công việc

Nhà tuyển dụng hàng đầu